Mutterdragare

Det är viktigt att använda rätt mutterdragare för att eliminera fel, öka precisionen och ge flexibilitet i monteringen när det behövs. När du väljer mutterdragare bör du vara medveten om två kritiska parametrar: vinkel och vridmoment.

Eftersom det finns många alternativ för elektriska och pnumatiska mutterdragare kan det vara svårt att ta reda på vilket verktyg som bäst uppfyller dina krav. Beroende på monteringsspecifikationerna kan du till och med behöva flera verktyg för att optimera de färdiga produkterna.

En översikt över elektriska mutterdragare

Elektriska mutterdragare är beroende av likströmsregulatorer för sin strömförsörjning, medan pneumatiska verktyg inte är beroende av likströmsregulatorer. Även om pneumatiska mutterdragare finns på marknaden och har använts allmänt tidigare, ger de inte det exceptionella vridmomentkontroll som krävs för tillförlitliga resultat.

På det hela taget kan elektriska mutterdragare hjälpa dig att öka produktiviteten och minska stilleståndstiden. Den verkliga utmaningen är att välja den bästa mutterdragaren för din tillämpning.

De främsta skillnaderna mellan olika typer av mutterdragningsverktyg handlar om verktygets utformning, strömförsörjning och vinkel. De tre huvudtyperna av mutterdragare är: rätvinklig, rak/linjär och pistolgrepp.

Lättviktiga och ergonomiskt utformade för att minska trötthet i handen löser elektriska skruvdragare med rätvinklig vinkel problem med begränsning av utrymme.

Raka elektriska mutterdragare är den mest mångsidiga typen av mutterdragare eftersom de kan användas i nästan alla tillämpningar utom i trånga utrymmen. Dessutom är mutterdragare i linje vanligtvis raka mutterdragare.

Mutterdragare med pistolgrepp hålls på samma sätt som en borrmaskin hålls i en hand. Pistolgreppsmutterdragare, som oftast används på vertikala ytor, har också ett fyrkantigt drev som kan hålla olika storlekar på hylsor.

Det höga vridmomentet hos en elektrisk skruvdragare gör dem oumbärliga för användning i följande tillämpningar:

Byggnation av stora byggnader, bostäder, vårdcentraler i flera våningar, tillverkningsanläggningar och andra tunga konstruktionsförhållanden.
Utrustning och anläggningar för järnvägar, snabbtransporter, bilindustri, malmbrytning och energiproduktion där strikta bestämmelser om mutter- och skruvstyrka tillämpas.
Luftfarts- och militärtillämpningar som kräver precision, efterlevnad av federala och statliga regler samt 100 % tillförlitlighet när det gäller skruvarnas och mutterns täthet.

Det är viktigt att notera att för uppgifter som involverar flyktiga kemikalier, vätskor och gaser bör du alltid använda en pneumatisk dragare. Det eliminerar risken för antändning.

Pneumatiska kontra elektriska mutterdragare

Även om elektriska mutterdragare erbjuder bättre hastighet än sina pneumatiska motsvarigheter finns det för- och nackdelar med att använda båda.

Fördelar och nackdelar med elektriska skruvdragare

Fördelar:

Ergonomisk utformning av handtaget (minskar handtrötthet).
Ökar energieffektiviteten
Ökar produktiviteten
Minskar de allmänna kostnaderna
Erbjuder exceptionell mångsidighet och flexibilitet.

Nackdelar:

Tyngre än de flesta pneumatiska mutterdragare.
Snabbare slitage på elektriska sladdar.

Fördelar och nackdelar med pneumatiska mutterdragare

Fördelar:

Hög noggrannhet (konsekvent förmedling mellan koppling och hastighetsrespons).
Säkerställer repeterbarhet av vridmoment.
Minimala vibrationer och buller

Nackdelar:

Kan inte tillåta vissa åtdragningsstrategier (t.ex. vridmomentvinkel).
Inte lika snabb på att upptäcka vridmomentförskjutningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *