Kategori: Uncategorized

Bli Almiakonsult inom geriatrik

Specialistutbildningen är en utbildningstjänst där den enskilde läkaren skall vidareutveckla sin läkarrollför att nå målet specialistkompetens i Geriatrik. Utbildningen syftar inte enbart till att ge erforderligmedicinsk kompetens utan skall även…