Toyota GR Supra 2023

Det finns säkert goda aerodynamiska skäl till att Supra inte har en bakrutetorkare, men ur ett användarperspektiv är det en irriterande underlåtenhet. Sikten bakåt är ändå begränsad, och vid kraftigt…